Så blir du webbutvecklarens favorit

Har du nyss beställt en ny webbplats men fått något helt annat? Med några enkla knep kan du som beställare säkerställa att framtida projekt får det resultat som du önskar dig.

Det är inte bara leverantörens ansvar att ett projekt följer planen och det slutgiltiga resultatet blir korrekt. Samma ansvar vilar också på beställaren.

Var tydlig med dina önskemål
Det är stor skillnad mellan “need to have” (grundläggande, affärskritisk funktion) och “nice to have”. Så var tydlig med dina önskemål.

Förvänta dig många frågor från leverantören i projektets uppstartsfas och var beredd på att gemensamt resonera och diskutera för att undvika att uppfattningarna skiljer sig för mycket. Och gör inte felet att mejla kring viktiga beslut, utan ta viktiga beslut på plats.

Tidsram och budget är det som ytterst styr projektet. Därför är det viktigt att inte skicka in ändringar efter tagna beslut. Dessa försenar projektet och påverkar tidsplan och kostnad.

Var påläst kring det system som köps in
Olika publiceringssystem har olika förutsättningar och begränsningar. Se därför till att vara påläst kring det system som din webbplats byggs för. Detta gör dig också till en mer kompetent samtalspartner och kravställare.

Som beställare behöver du ibland bistå i utvecklingsarbetet och finnas tillgänglig för frågor. Många fel eller buggar som du eller dina kolleger upplever måste kunna rekonstrueras och testas, så bli inte förvånad om en utvecklare ringer dig och ber dig testa ett fel medan ni pratar.

När projektet sedan närmar sig lansering, är det din uppgift att ingående testa och godkänna den webbplats som levereras. Hinner du inte, be kollegor om hjälp. Se framför allt till att testa webbplatsen i olika webbläsare, och inte bara Internet Explorer.

Sist men inte minst är det viktigt att komma ihåg att varje projekt bygger på samarbete och god kommunikation. En ömsesidig respekt och en vilja att lyssna på motparten är en grundförutsättning.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s