Så mycket ROI ger inbound marketing

Som marknadschef gäller det att du alltid vara uppdaterad, och testa nya kanaler och produkter för att få till den perfekta marknadsföringsmixen. Och i din research har du säkert redan stött på ämnet “inbound marketing”.

Ifall du redan har bekantat dig med konceptet, är det klart att du – som med alla nya trender – frågar dig om inbound marketing lönar sig, alltså om det är värt pengarna.

När de gäller att utvärderinga traditionella marknadsföringskampanjer, är ROI (Return On Investment) en viktig indikator. ROI mäter vinsten i förhållande till insatt kapital i en marknadsföringsaktivitet.

Men det är inte bara reda pengar som kan visa huruvida inbound marketing lönar sig. Syftet med detta blogginlägg är att visa att det finns många sätt att mäta ROI på, speciellt när det gäller inbound marketing.

Hur beräknar jag ROI för inbound marketing?

Alla är vi bekanta med säljtratten (sales funnel), modellen som används för att beskriva att det alltid finns fler besökare och kontaker än leads och faktiska kunder. I denna modell kan man mäta nyckeltalen Top of Funnel (TOFu), mitt i Funnel (MOFu) och botten av Funnel (BOFu).

I toppen av säljtratten handlar det om att fylla på med så många kontakter som möjligt. Relevanta värden för att kunna mäta ROI här är exempelvis trafiken på webbplatsen eller antalet nyhetsbrevsabonnenter.
Att mäta MOFu behövs för att analysera om din inboundkampanj kommer att bidra till att skapa kvalificerade leads eller inte. Exempel på mätpunkter är engagemang, och mäta om din målgrupp interagerar med dig eller inte. Facebook erbjuder sina användare en “tala om detta” knapp som mäter graden av engagemang på din sida.

För att mäta BoFu För föreslår vi att du tänker på parametrar som totala antalet leads (viktigt att veta hur många har kommit till denna punkt och hur många har försvunnit på vägen), kostnad per sale (för att veta hur mycket du spenderar innan du stänger affären) och kostnad per lead (för att veta vad du spenderar för att få in leads och att bestämma effektiviteten dina marknadsföringskampanjer).
saljtratt.gif

Rapport som visar inbound marketing-ROI

Hubspot, företaget som driver världens mest avancerade marketing automation-verktyg, publicerar årligen sin “Hubspot ROI Report”, som presenterar hur framgångsrika företag som tillämpar inbound marketing är. De senaste siffrorna visar mer än tydligt att det inte är svårt att lyckas med inbound marketing.

Inbound-ROI: Trafik
92,3 procent av företagen som satsar på inbound marketing, fick fler besök på sin webbplats
85 procent av dessa uppgav att trafiken ökade inom 7 månader.
Enligt rapporten var det främst företagens bloggande och insatser inom sökmotoroptimering som ledde till denna ökning.
Inbound-ROI: Leads
92,7 procent av företag som har anammat inbound marketing som metod har fått en ökad tillströmning av leads.
83,9 procent av sedda uppgav att det fick fler leads inom 8 månader.
Bakom dessa fantastiska siffror ligger ett strategiskt arbete med landningssidor och call-to-actions (CTA:s), men också bloggande.
Inbound-ROI: Sales
42,2 procent av företagen som satsar på inbound marketing, höjde sin Lead-to-Sale-Conversion-ratio.
49,7 procent ökade sin försäljning inom 7 månader
Detta främst tack vare ökad kunskap om leads, till exempel var i köpresan ett lead befann sig.

Det som kommer fram i rapporten är att att inbound marketing bygger på långsiktighet. Det dröjer flera veckor och månader (i regel 7 till 8 månader), till man ser betydande förändringar gällande ROI. Men som det heter “skam den som ger sig” – inbound marketing är en långsiktig åtgärd som kontinuerligt förser din säljavdelning med heta leads.

Detta leder i sin tur till ökad försäljning och därmed intäkter. Och det är här du kan utvädera ROI i reda pengar, och intyga för dig själv att inbound marketing lönar sig (något som förresten allt fler marknadsavdelningar har insett, och numera jobbar med inbound marketing som metod)!

[repost – denna artikel publicerades först på doidea.se den 24 november 2015]

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s